Enerji Ötürülməsi

Ana Səhifə | Enerji Ötürülməsi

ENERJİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ

Yüksək gərginlikli ötürmə şəbəkəsinə 110, 220, 330 və 500 kV gərginlikli yarımstansiyalar və ötürmə xətləri aiddir.
Yüksək gərginlikli ötürmə xətlərinin ümumi uzunluğu 7600 km-dən artıqdır.

Gərginlik sinifi 110 kV
189

Xətt sayı

4325

Xəttin uzunluğu (km)

70

Y/S Sayı

5335

Y/S Gücü (MVA)

Gərginlik sinifi 220 kV
29

Xətt sayı

1505

Xəttin uzunluğu (km)

13

Y/S sayı

5223

Y/S Gücü (MVA)

Gərginlik sinifi 230 kV
1

Xətt sayı

31

Xəttin uzunluğu (km)

-

Y/S sayı

-

Y/S Gücü (MVA)

Gərginlik sinifi 330 kV
24

Xətt sayı

1542

Xəttin uzunluğu (km)

8

Y/S sayı

3745

Y/S Gücü (MVA)

Gərginlik sinifi 500 kV
3

Xətt sayı

477

Xəttin uzunluğu (km)

2

Y/S sayı

2667

Y/S Gücü (MVA)